پروژه نورپردازی نما ساختمان

هنرستان 4

درباره پروژه

اجرای نورپرداز نما بدون استفاده از داربست مدت زمان اجرا این پروژه 7 روز تعداد نیرو اجرای کار 2 نفر

عنوان: پروژه نورپردازی نما ساختمان

کارفرما: شیرودی

تاریخ: مرداد 1395

آدرس: هنرستان 4